Level Digital AS har drevet med WEB-tjenester, IT-drift og systemutvikling i flere år. Det har dessverre ikke vært grunnlag for videre drift, og selskapet er besluttet avviklet. Vi har forsøkt å få til avtaler med nye samarbeidspartnere slik at våre tjenesteleveranser kan fortsette for dem som ønsker det. Vi vil takke både kunder, leverandører og ansatte for tiden som har vært, og ønske dere lykke til videre.

Birdai har tatt over drift og support på SBS365

Flowit har tatt over drift og support på webtjenester